Microblading

Bevaro Svensk Säker Microblading Utbildning i 3D bryn

Stad: Göteborg, Umeå, Stockholm, Malmö och Danmark 

I utbildningen ingår: Startkit ca 35 behandlingar och kurslitteratur 

I nybörjar utbildningen får du lära dig grunderna i 3D bryn.
Kursinnehåll:
Anatomi
Hygien
Färglära
Försäljning / Lönsamhet
Ansiktes symmetri
Olika nåltekniker / Nålens anatomi
Anestesi / Bedövning
Praktisk övning med blade på syntethud samt på modell
Läkemedelsverkets föreskrifter och förordningar
Socialstyrelsens lagar och regler
Arbetsmiljöverkets krav

Kursupplägg:

Dag 1                                                      Dag 2
Teori                                                      Genomgång av förgående dag, och praktik syntethud

Lunch kl. 12 – 13                                  Lunch kl. 12 – 13

Teori och praktik                                 Praktik på modell, som du har ordnat själv

Efter avslutad kurs ska du skicka ca 10 stycken bilder till läraren. När du blivit godkänd praktiskt skickar vi ett teoretiskt prov. När du även klarat det får du ett diplom med lärarens underskrift.